معرفی

همکاری علمی و دانشگاهی

اهداف

- کمک به حفظ روابط پایدار و محکم بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ایرانی و فرانسوی در زمینه های مختلف مانند: پزشکی، زیست شناسی، حقوق، علوم پایه، با رعایت اصول احتیاطی .

- افزایش کیفی پذیرش دانشجویان ایرانی در موسسات آموزش عالی فرانسوی

اقدامات

الف - تبادلات علمی

- سفرهای ماموریتی وپژوهشی کوتاه مدت برای متخصصان علمی فرانسوی و ایرانی ( برگزاری سمینارها، شرکت در همایش ها، دیدارهای کارشناسی برای همکاری).

- سازماندهی سفرهای پژوهشی در چارچوب برنامه دو جانبه جندی شاپور

- حمایت از تحقیق و پژوهش در زمینه های علوم انسانی و اجتماعی و باستانشناسی در زمینه « جهان ایرانی» به ویژه از طریق انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران

ب- حمایت از دانشجویان ایرانی

- اطلاع رسانی درباره تحصیل در فرانسه:

1- از طریق پست الکترونیکی : campusfrance.iran@scacteheran2.com

2- بازدید از سایت های زیر :

http://www.campusfrance.org/fr/

http://iran.campusfrance.org/fa/

- برنامه های بورس

پ- توصیه به استادان و پژوهشگران فرانسوی

در شرایط حاضر، سفارت توجه نهادها، آزمایشگاه ها، اساتید و محققین را به نکات زیر جلب می کند:

• به اساتید و پژوهشگران فرانسوی که می خواهند به ایران سفر کنند پیشنهاد می شود به سایت وزارت امور خارجه فرانسوی و توصیه های آن وزارت در خصوص سفر به ایران مراجعه کنند و با وابسته همکاری علمی و دانشگاهی از طریق پست الترونیکی scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr ارتباط برقرار کنند.

• برقراری توافقنامه ها یا قراردادها امکان پذیر است؛ ازطرف فرانسوی تقاضا می شود که از قبل جهت تسهیل امور با وابسته همکاری علمی و دانشگاهی از طریق پست الترونیکی scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr ارتباط برقرار کنند.

کارشناسان و متخصصان علمی پیش از ارائه پروژه های خود باید به مقررات مرتبط با تحریم های بین المللی توجه کافی مبذول دارند.

Dernière modification : 19/11/2013

بالای صفحه